FENOMENOLOGIE van de natuur

Hanne Post Uiterweer

Hanne Post Uiterweer

 Welkom op deze website die bedoeld is als hulpmiddel voor iedereen die geïnteresseerd is in een fenomenologische benadering van de natuur. Met deze onderzoeksmethode, die teruggaat op Johann Wolfgang von Goethe en Rudolf Steiner, richt je je op de kwaliteiten in de waarnemingswereld. Je wilt een relatie met de werkelijkheid leggen die het registreren, kwantificeren en interpreteren overstijgt. Belangrijke methodische stappen zijn het intensief observeren, het vergelijken en denken in metamorfosen en, ten derde, het innerlijk beluisteren van hoe fenomenen zich uitspreken. Om fenomenologisch te kunnen werken moet je je bewust zijn van de (wetenschappelijke) vooronderstellingen van waaruit je kijkt en denkt. Je moet bereid zijn om, al is het maar tijdelijk, verder te kijken dan naar causaliteit en functionaliteit. Er zijn veel aanrakingspunten tussen de fenomenologie van de natuur die hier wordt voorgesteld, en de filosofische fenomenologie in de lijn van Husserl en Merleau-Ponty. Bij de verdere uitbouw van deze website zullen we daar aandacht aan geven. Op dit moment kun je hier vinden:

- Agenda en nieuwsberichten

- Informatie over de Dag van de Fenomenologie 2023

- Informatie over de cursussen Fenomenologie van 'Vreugde van het waarnemen'

- Informatie over de Opleiding voor Fenomenologie 2023

- Korte artikelen

- Links en literatuur 

WAT IS NIEUW?

19-10-2022 In het blog Verwondering is een column geplaats onder de titel 'Aardsterren'.

9-10-2022 Aankondiging van twee wintercursussen van De vreugde van fenomenologisch waarnemen

26-9-2022 In het blog Verwondering is een volgende column van Walter de Block geplaatst, met als titel 'Tierelieren'.

19-9-2022 Aan de homepagina is een rubriek 'Actueel' toegevoegd waarin een kort interview met Antoon van Hooft is geplaatst

18-9-2022 Nieuwe bijdrage 'Een laatste dans in de Hoge Venen' in het blog Verwondering

17-9-2022 Eerste plaatsing in het blog 'Verwondering' dat gaat bijgehouden worden door Walter De Block

26-8-2022 Aankondiging wintercursus 'Stenen en hun ontstaansprocessen'

13-8-2022  Update van de links

9-8-2022  Een nieuw artikel: 'Als de vogels gaan zingen...' van Hans-Christian Zehnter 

Twee maal een cursusdag van Jan Diek van Mansvelt; in Zeist en in Zutphen.

Aan hand van zijn prachtige boek brengt Jan Diek van Mansvelt deze dag de kern van zijn ( fenomenologische) levenswerk.
We gaan oefenend bezig met levensprocessen en exact imagineren. Ons leerboek is de plant met haar ouitputtelijke vormveranderingen.
Door inzet van onze verbeelding kunnen we die omvormingen innerlijk nadoen en merken: dit gaat over mij! Ook wij ontwikkelen ons – door het leven heen… door aardelevens heen... Zelfs in werkprocessen, onze scheppingen, worden vergelijkbare ontwikkelingswegen herkenbaar! Zo wordt plantkunde een oefening in breed inzetbaar imagineren!

Zeist: 14/1 |10.30 -16.30 uur | Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist| €50,-| Info en aanmelden (vóór 6 jan): fenocursus@gmail.com

Zutphen: 11/2 |11 uur – 16.30 uur|Tuinzaal, Badhuisweg 27, Zutphen| Informatie en aanmelden: fenomeno@freedom.nl

Wintercursus met Louise Kelder (geologie) en Antoon van Hooft (scheikunde)

De verstarde zwijgende gesteenten onthullen slechts spaarzaam hun raadsels. Door
vragen die aan onze waarneming ontstaan, proberen we ze tot spreken te krijgen.
De scheikunde helpt de verbeelding over de ontstaansprocessen in beweging te brengen.
We gaan deze cursus in op de rol die metalen in ons aardorganisme spelen:
Kosmisch- en aards ijzer / IJzer en klimaatzones / De kleur van koper
4 febr, 11 febr, 18 febr 2023 |10:00 – 13:00 uur| Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, Zeist| €60,- | Info en aanmelding: fenochemie@gmail.com