Natuurkunde in de opleiding

Thema's die bij het vak Natuurkunde aan de orde zijn gekomen: 

Oerfenomenen (Bob Siepman van den Berg, 2017) en methodiek (Jan van Gils, 2017)

Kleurenleer (Kees Veenman, 2017)

Mechanica (Bob Siepman van den Berg, 2017)

Licht, warmte, klank (Jan van Gils, 2017)

Natuurkunde onderwijs (Jan van Gils. 2017) 

Natuurkunde onderzoek (deelnemers 2017)

Zie de betreffende tabs in het menu hierboven!