Natuurkunde in de opleiding

Thema's die bij het vak Natuurkunde aan de orde zijn gekomen: 

Kleurenleer (Kees Veenman, 2017-18-19)

Licht, warmte, klank (Jan van Gils, 2017)

Natuurkunde onderwijs (Jan van Gils. 2017) 

Mechanica (Bob Siepman van den Berg, 2017)

Oerfenomenen (Bob Siepman van den Berg, 2017) en methodiek (Jan van Gils, 2017)

Onderzoekpresentaties (deelnemers 2017-18)

Zie de betreffende tabs in het menu hierboven!