FENOMENOLOGIE voor JOU:

Je wil werk maken van je fenomenologische scholing, bijvoorbeeld omdat je les geeft aan een vrijeschool of anderszins geinteresseerd bent in het raakvlak van natuurwetenschap en antroposofie als geesteswetenschap. Laat je dan inspireren door ervaren docenten en ontdek hoe een fenomenologische scholing jezelf en je leven gaat verrijken! Tot nader orde richt deze website zich op fenomenologische zelf-studie. 

In de fenomenologische benadering wordt het wezenlijke zichtbaar van de natuurwetenschappen. Zonder deze scholing zijn we vaak overgeleverd aan de bekende wetenschappelijke modellen en theorieën, waarmee we de verschijnselen oorzakelijk en functioneel willen verklaren. Zo’n reductionistische benadering doet geen recht aan een open wetenschappelijke levenshouding. Een tiental ervaren vrijeschooldocenten ontwikkelde in 2016 de Opleiding Fenomenologie.

In 2021 bieden we deze opleiding weer aan voor alle docenten midden- en bovenbouw en andere geïnteresseerden. Tot die tijd richt deze website zich op zelf-studie. We nodigen iedereen uit voor inbreng van eigen fenomenologische studie en andere tips: pieter@fenomenen.com 

 • Fenomenologie voor beginners

  De fenomenologische benadering van de natuur belicht vanuit uiteenlopende invalshoeken, deels hier te downloaden.
  Fenomenologie voor beginners en gevorderden: over Goethe en (natuur)wetenschap.

  > klik op de titel

 • Introductie in de geologie

  Wie zelf aan de slag wil met een fenomenologische benadering van de geologie kan hier een inleidende presentatie downloaden van Anselma Remmers. Ook hier te downloaden haar werkstuk "Ons wereldbeeld doet er toe".

  > Klik op de titel!

 • Websites voor zelfstudie

  Ga naar de websites van de fenomenologen van het eerste uur als Frits Julius, Leen Mees en Tom van Gelder. Jarenlang verzameld fenomenologie-lesmateriaal, boeken en waardevolle artikelen zijn hier te downloaden. Kortom een uitstekende bron voor fenomenologische zelf-studie.
  > Klik op de titel!

WELKOM bij de website voor fenomenologische scholing!

Vind je weg via de MENUknop of -balk hierboven of met een klik op bovenstaande titels:

 • Recente activiteiten, Agenda en het Laatste nieuws 
 • Onder Fenomenologie opl. vind je een oproep voor de Werkdag fenomenologie, de wervng voor de nieuwe opleiding, maar ook de deelnemers en docenten van voorgaande jaargangen 
 • Onder Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (17-19) tref je lesmateriaal dat bij de opleidingen in 2017, 2018 en 2019 is aangeboden, online of zelf te downloaden 
 • Bij Meer fenomenologie zie je aanbevolen links en literatuur voor verdere studie
 • Aanvullingen op deze website, zoals tips voor de agenda of actuele publicaties zijn welkom bij pieter@fenomenen.com