• Nieuw boek Van Mansvelt

  Van Mansvelts nieuwe boek ‘Wonderen van ontwikkeling’ ligt bij de uitgever. Een bijdrage aan de ontwikkeling van "levens-vriendelijk denken". Eind juni volgt een online presentatie.
  Tot 1 juli voorintekenen bij de uitgever.

  > klik op de titel

 • Magnesium en zwavel

  Eerste aanzet tot een verslag van de studiedag begin maart jl. over magnesium en zwavel. De stoffen zijn benaderd vanuit verschillende disciplines als bodemkunde, scheikunde, beeldende kunst en geneeskunde.

  > Klik op de titel!

 • Herstart vogelcursus

  Uitnodiging voor de deelnemers aan de in maart afgelaste vogelcursus.
  Op twee zaterdagen in juni trekken we er met Wolter Bos en Ger van de Ven alsnog op uit, buiten en op 1,5 meter. Aanmelding helaas niet meer mogelijk.

  > Klik op de titel!

FENOMENOLOGIE voor JOU:

Je wil werk maken van je fenomenologische scholing, bijvoorbeeld omdat je les geeft aan een vrijeschool of anderszins geinteresseerd bent in het raakvlak van natuurwetenschap en antroposofie als geesteswetenschap. Laat je dan inspireren door ervaren docenten en ontdek hoe een fenomenologische scholing jezelf en je leven gaat verrijken! Nu het voorlopig ontbreekt aan opleidingen en bijeenkomsten, richt deze website zich op fenomenologische zelf-studie. 

In de fenomenologische benadering wordt het wezenlijke zichtbaar van de natuurwetenschappen. Zonder deze scholing zijn we vaak overgeleverd aan de bekende wetenschappelijke modellen en theorieën, waarmee we de verschijnselen oorzakelijk en functioneel willen verklaren. Zo’n reductionistische benadering doet geen recht aan een open wetenschappelijke levenshouding. Een tiental ervaren vrijeschooldocenten ontwikkelde in 2016 de Opleiding Fenomenologie.

Laten we er van uitgaan dat we deze opleiding in 2021 opnieuw kunnen aanbieden aan alle docenten midden- en bovenbouw en andere geïnteresseerden. Tot die tijd richt deze website zich op zelf-studie. We nodigen iedereen uit voor inbreng van eigen fenomenologische studie en andere tips: pieter@fenomenen.com 

WELKOM bij de website voor fenomenologische scholing!

Vind je weg via de MENUknop of -balk hierboven of met een klik op bovenstaande titels:

 • Agenda en het Laatste nieuws 
 • Onder Fenomenologie opl. vind je een oproep voor de Werkdag fenomenologie, de wervng voor de nieuwe opleiding, maar ook de deelnemers en docenten van voorgaande jaargangen 
 • Onder Biologie, Natuurkunde en Scheikunde (17-19) tref je lesmateriaal dat bij de opleidingen in 2017, 2018 en 2019 is aangeboden, online of zelf te downloaden 
 • Bij Meer fenomenologie zie je aanbevolen links en literatuur voor verdere studie
 • Aanvullingen op deze website, zoals tips voor de agenda of actuele publicaties zijn welkom bij pieter@fenomenen.com