Beeld en tekst - René Pennings

De zonne-adelaar: een weg tot inzicht door middel van beelden, begeleid door René Pennings. In maandelijkse bijeenkomsten willen we inzicht krijgen in ons wezen aan de hand van beelden en teksten die Gerhard Reisch daarvoor gegeven heeft.

Wat wij gewoonlijk ‘ik’ noemen draagt de mogelijkheid tot ontwikkeling in zich. Het ‘ik’ kan zichzelf in een actief proces overstijgen en tot een verruiming komen. Doorgaans is dat een weg met vele zijwegen. Maar die ontwikkelingsweg kan ook gericht gegaan worden door de aanwijzingen te volgen van mensen die ons zijn voorgegaan. Gerhard Reisch kan zo’n gids op onze weg zijn. Zijn schilderijen zijn archetypische beelden die ieder in zichzelf kan herkennen.

De beelden bemoedigen de mens om de onvermijdelijke eenzaamheid op de individuele weg te verdragen, waaruit in de toekomst een bewust staan in de geest zal kunnen groeien. Aan de hand van 35 schilderijen en bijbehorende teksten van Gerhard Reisch zullen we een stapsgewijze weg gaan van toeschouwer naar deelnemer.

Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om intellectuele discussie, maar om individueel en gemeenschappelijk onderzoek. Stille beschouwing zal worden afgewisseld met gesprek. Voorkennis is niet nodig, wel de bereidheid tot onbevangen waarnemen en tot uitstijgen boven oordelen van mooi of lelijk.

Opgave is noodzakelijk in verband met de grootte van de ruimte en de gewenste groepsgrootte. Kosten: € 5,00 per keer. Data: iedere eerste dinsdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur Vanaf dinsdagen 7 juni, 5 juli, 2 augustus, 6 september.10:30-12:00 uur

Ontmoetingscentrum Enkidoe, Oudewand 13, Zutphen. Zie  enkidoe.nl 

In contact met (je) natuur - Lieke Deelstra (6 - 13 aug)

Bezinningsweek. Mensen trekken zich al van oudsher in de natuur terug bij belangrijke momenten in het leven om in contact te komen met de Goden, om te helen, om "visioenen" te ontvangen. Deze week is een innerlijke bezinningstocht. Een mini 'visionquest'. In contact mét de natuur je ware natuur ontdekken. Speels en serieus tegelijk.

Wanneer heb jij voor het laatst met blote voeten in het natte gras gelopen, onder een waterval gestaan, op je rug naar de wolken gekeken, een boom omarmd, in een donker bos gelopen…? Je zintuigen gaan open, je hoofd wordt leger en je hart opener. Laat je verwonderen en verrassen door moeder aarde, met al haar mysterieuze verschijningsvormen en gelaagdheid. Laat je spiegelen aan de natuur en aan elkaar.

Een bezinningsweek waarin we letterlijk naar buiten gaan om naar binnen te gaan, in verbinding en afstemming reflecteren, waarnemen en aanwezig zijn. Wij als mensen zijn ook natuur, samen met vele andere mede-aardbewoners leven we op deze prachtige planeet… Dat ervaren en waarnemen vanuit verschillende dimensies laat je voor altijd met andere ogen naar de natuur kijken…

van zaterdag 6 augustus 10:00 uur tot zaterdag 13 augustus 13:00 uur

In Frankrijk: Ecolonie 1 Thietry, Hennezel Meer weten?