Van meetkunde tot geschiedenis

Naast de vakken Biologie, Scheikunde en Natuurkunde kijkt de Opleiding regelmatig over de grenzen van de exacte vakken heen. Voorbeelden zijn projectieve meetkunde en filosofie in 2018, in 2019 zijn daar aardrijkskunde en astronomie bij gekomen en in 2020 geschiedenis. 

Ter voorbereiding op een filosofiecollege van Jan van Gils (2018) zijn aan de deelnemers twee paragrafen toegestuurd uit Waarnemen en Denken van Rudolf Steiner: over Anorganische natuur en Organische natuur. 

Bob Siepman van den Berg introduceerde in 2018 het vak Projectieve meetkunde in de opleiding: een uitstekende mogelijkheid om onze begrippen en voorstellingswereld te transformeren naar een open en holistische doorgronden van de monistische werkelijkheid.

Verrassend is ook de eindpresentatie in van Van Montfoort, leraar Duits, die het gedicht Der Panther van Rainer Maria Rilke aan een fenomenologische beschouwing had onderworpen en - in interactie met het publiek - tot leven wist te brengen (zie verder op deze pagina). Dit is kenmerkend voor een trend die zich bij onze opleiding aftekent: fenomenologie blijkt ook voor leraren in andere vakken dan de natuurwetenschappen interessant te zijn. Mede daarom is vanaf 2019 aardrijkskunde in het kernpakket opgenomen. Nieuw in 2020 is de fenomenologische beschouwing van drie Griekse heiligdommen onder het vak Geschiedenis.

Der Panther (Rilke) - Joep van Montfort (Eindpresentatie 2019)

Der Panther

1902

Rainer Maria Rilke

1875 -1926