Van toeschouwersbewustzijn naar schouwend bewustzijn - Zehnter, Bos

"Hoe komen we van een toeschouwersbewustzijn naar een schouwend bewustzijn?" Een bijeenkomst waarin we met Hans-Christian Zehnter en Wolter Bos zo met fenomenologie omgaan dat we fenomenen beleven: een weg die leidt naar werkelijke ontmoetingen met het geestelijke in de natuur.

Daarvoor gaan we buiten vogels observeren en de waarnemingen binnen verwerken. Ook andere thema's uit het werkveld van Hans-Christian Zehnter komen aan bod: lichtfenomenen, de wereld tussen boven en onder, de menselijke zintuigen. 
De nadruk ligt dit weekend dus op fenomenologie als weg die je kunt gaan om tot de geest te komen en niet in eerste instantie op overdracht van inhouden, al komen die natuurlijk wel ter sprake. De voertaal zal Duits zijn met vertaling waar nodig. 
 
Vrijdag 6 mei 19:30 Inloop met koffie en thee 
19:45 Inleiding en vogelwaarnemingen buiten 
21.45 Afronding 
 
Zaterdag 7 mei 
11:00 Vogelwaarnemingen en een voordracht over “Vom Künstlerischen in der Naturbetrachtung: Zusammenklang von Gesang, Federkleid und Landschaft” (over het kunstzinnige in de natuurbeschouwing: samenklank van vogelzang, verenkleed en landschap) 12:30 Lunch 
13:30 Bijdrage van Hans-Christian Zehnter over het thema van het weekend 
15:00 Open gesprek 
16:00 Terugblik en afsluiting 
16:30 Einde 
 
Kosten 20,- euro, inclusief lunch, op de dag zelf contant te voldoen aan Mario Matthijsen of via overmaken op NL86ABNA0434949728 tnv M.M. Matthijsen ovv ‘NWS-leergang 6-7 mei 2022’.
Plaats Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist 
Aanmelding per mail m.m.matthijsen@hetnet.nl of tel. 06 514 358 85   

Van meetkunde tot geschiedenis

Naast de vakken Biologie, Scheikunde en Natuurkunde kijkt de Opleiding regelmatig over de grenzen van de exacte vakken heen. Voorbeelden zijn projectieve meetkunde en filosofie in 2018, in 2019 zijn daar aardrijkskunde en astronomie bij gekomen en in 2020 geschiedenis. 

Ter voorbereiding op een filosofiecollege van Jan van Gils (2018) zijn aan de deelnemers twee paragrafen toegestuurd uit Waarnemen en Denken van Rudolf Steiner: over Anorganische natuur en Organische natuur. 

Bob Siepman van den Berg introduceerde in 2018 het vak Projectieve meetkunde in de opleiding: een uitstekende mogelijkheid om onze begrippen en voorstellingswereld te transformeren naar een open en holistische doorgronden van de monistische werkelijkheid.

Verrassend is ook de eindpresentatie in van Van Montfoort, leraar Duits, die het gedicht Der Panther van Rainer Maria Rilke aan een fenomenologische beschouwing had onderworpen en - in interactie met het publiek - tot leven wist te brengen (zie verder op deze pagina). Dit is kenmerkend voor een trend die zich bij onze opleiding aftekent: fenomenologie blijkt ook voor leraren in andere vakken dan de natuurwetenschappen interessant te zijn. Mede daarom is vanaf 2019 aardrijkskunde in het kernpakket opgenomen. Nieuw in 2020 is de fenomenologische beschouwing van drie Griekse heiligdommen onder het vak Geschiedenis.

Der Panther (Rilke) - Joep van Montfort (Eindpresentatie 2019)

Der Panther

1902

Rainer Maria Rilke

1875 -1926