Van filosofie tot meetkunde

Naast de vakken Biologie, Scheikunde en Natuurkunde kijkt de Opleiding regelmatig over de grenzen van de exacte vakken heen. Voorbeelden zijn projectieve meetkunde en filosofie in 2018, in 2019 komen daarbij nog aardrijkskunde en astronomie.

Ter voorbereiding op een filosofiecollege van Jan van Gils (2018) zijn aan de deelnemers twee paragrafen toegestuurd uit Waarnemen en Denken van Rudolf Steiner: over Anorganische natuur en Organische natuur. 

Bob Siepman van den Berg introduceerde in 2018 het vak Projectieve meetkunde in de opleiding: een uitstekende mogelijkheid om onze begrippen en voorstellingswereld te transformeren naar een open en holistische doorgronden van de monistische werkelijkheid.