Onderzoekpresentaties 2019

Impressie van vier natuurkunde-presentaties ter afsluiting van de Opleiding Fenomenologie 2019:

- De stimulatie van water - Job Giesberse

- Beschrijven van geluiden - Peter Henk Arnesz

- Kristallisatie van water - Sebastiaan Derenberg

- Het wezen van de salto - Niels Geleijnse 

Stijgbeelden

Gepresenteerd door Job Giesberse

Suikeroplossingen 5% (rechtsboven) en 10% (rechtsonder)

links blanko: 0% suiker

Magneet ernaast (rechtsboven) en eronder (rechtsonder)

Blanko: geen magneet (links)

Kou (rechtsboven) en warmte (rechtsonder)

Blanko: kamertemperatuur (links)

Hoe beschrijf je geluiden zonder woorden?

Met kleuren en vormen

Ordenen van de kleuren en vormen

volgens de regen boog en van recht naar rond

Geluiden beschreven door Minnaert

De schaal van Davison

Prof. Minnaert

De natuurkunde van 't vrije veld - 2

Dr. Masaru Emoto

Japan (1943-2014)

Publicatie van Emoto's onderzoek

(2002)

Waterkristallen...

… blootgesteld aan positieve woorden

Wilson 'Snowflake' Bentley

VS (1865-1943)

Sneeuwvlokken

Eerste foto's (1885)

Het wezen van de salto - Niels Geleijnse (2019)

Denken: Het kennen van je lichaam in de ruimte

Voelen: Angst wegnemen door beheersing. Controleren van je angsten. Voor sommigen zelfs een drang naar angsten aangaan.

Willen: Komen tot een prestatie

Het gebaar van de salto: Jezelf overgeven aan de beweging en krachten van de evenwichtszin.

Salto in zes fasen:

Onderstaand is de salto in vijf fasen in beeld gebracht, met omschrijving van het bijbehorende gebaar. Ontbreekt nog de zesde en laatste fase van de landing: vanuit val tot stilstand. Gebaar: tot rustkomen, oprichten.

Tot slot is de salto als geheel op video te zien vanuit twee perspectieven. 

 

Aanloopfase: van stilstand naar sprong

Krachtenbundeling, nog niet gericht

Afzetfase: van voorwaarts naar opwaarts

Gebaar: elastisch, stilstand, overgeven aan

Zweeffase: omhoog gericht met rotatie

Gebaar: gewichtloosheid, euforie

Draaifase: versnellen door verkleining

Gebaar: in jezelf keren, gesloten

draaisnelheid Uitstrekfase: minderen door langmaken

Gebaar: balans, terugkeren

de salto van buiten en van binnenuit

Let op beide perspectieven

Beweging en evenwicht - Jurian Reckman (2018)

Impressie van twee natuurkunde-presentaties ter afsluiting van de Opleiding Fenomenologie 2018.

Evenwicht op de fiets

met Jurian

Evenwicht op de rollenbank

met Antoon en Jan

Het zijn van een golf - Willem de Pous (2018)

“If the ocean can calm itself, so can you.

We are both salt water mixed with air.”

Nayyirah Waheed

Golven: oorzaak en gevolg...

... het veroorzaken van een golf ...

Golven: de achterkant

... wat gebeurt er meteen achter het golffront...?

Golven: de voorkant

... wat gebeurt er net voor het golffront … ?

Golven na een druppel

... het effect van een kleine verstoring ...