De coronacrisis - Michaela Glöckler (2021)

Michaela Glöckler kijkt vanuit een antroposofisch medisch oogpunt naar de vele vragen en fenomenen rond corona:

Hoe is de pandemie ontstaan?
♦ Is corona gevaarlijker dan een griepje?
♦ Hoe verschillend reageren mensen op een virus?
♦ Hoe anders gaat een mens om met ziekte dan dieren en planten?
♦ Hoe pakken we de pandemie aan: paniekscenario's of bagatelliseren?
♦ Antroposofische geneeskunde: ander mensbeeld, anders denken.
♦ Preventie en behandeling van corona.
♦ Kinderen in crisistijd.
♦ Massaal testen en vaccineren.
♦ Wat doet de crisis met ons?
♦ Hoe zal het na corona verdergaan?

 

Uigeverij Pentagon € 20.00  ISBN 9789492462657

 

Publicaties in crisistijd

Al in maart verscheen een holistische visie op de coronacrisis van Charles Eisenstein onder de titel "Coronation". Deze nog steeds actuele tekst is vertaald door Eva Heijnen en Herman-Jan Stroes. Deze is als pdf hieronder te downloaden.

In april en in mei verschenen twee publicaties van John Hogervorst over de coronacrisis bij Uitgeverij Nearchus: "Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona", gevolgd door: "Toekomst scheppen in tijden van corona". Bij dezelfde uitgeverij verscheen in juli van cultuurfilosoof Harrie Salman: "De Corona-epidemie, de strategie van de angst, de boodschap en de gevolgen".

NB: Hogervorst en Salman geven ook lezingen over dit onderwerp, Salman o.a. in Leiden op 10, 17 en 24 maart as. Zie antrovista.com 

Opmerkelijk is een boekje dat in juli is verschenen bij uitgever Adveniat met "enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis". Onder de titel "Wat is wijsheid?" spreken Prins Carlos, emeritus hoogleraar Sylvester Eijffinger en hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest zich uit over de kansen die de huidige crisis biedt.

 
 
 
 

De Corona-epidemie - Harrie Salman (2020)

De Corona-epidemie bracht ziekte en sterfgevallen maar leidde ook tot een golf van angst die nagenoeg wereldwijd de basis werd voor het beleid van regeringen. Angst is ook overheersend in de algemene visie op vragen van ziekte en gezondheid of leven en dood.

Op basis van vertrouwen zouden we tot een heel andere benadering van de Corona-epidemie kunnen komen. Wij zouden dan ook de vraag kunnen stellen wat wij van de Corona-epidemie kunnen leren. In dit boekje gaat Harrie Salman op basis van feiten en spirituele gezichtspunten nader in op de boodschap van het Coronavirus en de betekenis daarvan voor onze toekomst.

Een klein fragment:

Een politiek commentator zette van de week op Radio1 uiteen dat het regeringsbeleid van de afgelopen weken volgt wat er onder de bevolking leeft. Het leiderschap van premier Rutte bestaat erin, aldus de commentator, dat hij daarvoor een goede antenne heeft (voor ‘wat er onder het volk leeft’) en dat handig in beleid omzet.

Dat geeft te denken. Want de meeste mensen ervaren angst. Althans, angst is de emotie die in alle berichtgeving het meest aan bod komt. Maar wie spiegelt wat? Weerspiegelen de media wat er leeft, of weerspiegelen de mensen wat de media voorspiegelen? Wij lijken gevangen in een innige omhelzing van ‘mens en media’ en het lijkt zo te zijn dat de mens zijn oordeel vormt op basis van wat de media aanreiken – terwijl toch de enige gezonde bodem voor het individuele oordeel in onszelf ligt. Wie buiten zichzelf blijft… raakt buiten zichzelf, drijft mee met wat hij daar aantreft – en dat is voornamelijk: angst. Een eigen oordeel kan echter alleen in onze binnenwereld gevormd worden, daar waar wij onze eigen ervaring, ons eigen denken in verbinding brengen met wat de buitenwereld ons zegt. – Eigenzinnigheid kan een kwaliteit zijn.

“Het is ook noodzakelijk dat het gevoel zich ontwikkelt, dat de mensheid niet meer het innerlijk recht heeft, om slaperig voorbij te gaan aan de gebeurtenissen in onze tijd en te laten gebeuren wat er gebeurt. In onze tijd, levend in het tijdperk van de bewustzijnsziel, moet een ander besef ontstaan, namelijk dat ieder van ons zijn ogen wijd open moet hebben en met een wakker bewustzijn de gebeurtenissen, zonder vooroordeel, op zijn minst moet volgen.” (Rudolf Steiner, vrdr van 9 november 1918, GA 185a)

 
 
 
 

Een kroon voor iedereen - Eisenstein (fragment, vertaling Heijnen en Stroes))

De Amerikaan Charles Eisenstein (1967) schreef in maart van dit jaar een essay ‘the coronation’. Eisenstein werd vooral bekend door zijn boek ‘Sacred Economics’. De essentie van zijn boodschap is het streven naar liefde en samenzijn als tegenhanger van angst en afgescheidenheid.

Vertaler Herman-Jan Stroes: "De wereld ziet zich door een pandemie voor ingrijpende vragen en uitdagingen gesteld. We zijn op zoek naar zinvolle perspectieven en betekenisgeving. Inspiratiebronnen zijn daarbij zeer welkom. Voor mij is zo’n inspiratiebron het artikel van Charles Eisenstein. De afgelopen tijd heb ik met een aantal anderen gewerkt aan de vertaling ervan, om het toegankelijker te maken dan de Engelse versie. Ik wil het primair uit enthousiasme voor de inhoud met jullie delen. Maar ook omdat ik verwantschap voel met waar we in de BD voor staan, waar we naar zoeken en waar we vorm aan geven, ieder op een eigen manier."

Onderstaand in pdf te downloaden, de vertaling door Heijnen en Stroes. 

 
 
 
 

Een kroon voor iedereen - Charles Eisenstein

"Een kroon voor iedereen" vertaling van "Coronation" door Charles Eisenstein - vertaald door Eva Heijnen en Herman-Jan Stroes.
Hier zelf te downloaden.

Perspectief in tijden van corona - Hogervorst

In april en in mei verschenen twee publicaties van John Hogervorst over de coronacrisis:

"Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona", gevolgd door: "Toekomst scheppen in tijden van corona".

"Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona" is een poging waar te nemen wat de uiterlijke gebeurtenissen in deze ‘coronacrisistijd’ ons te zeggen hebben, op basis van antroposofie en sociale driegeleding. De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Angst en onzekerheid bloeien op, de samenleving en het dagelijks leven staan op hun kop. Vormt de crisis een dreigend noodlot of een oproep om tot onszelf te komen?

In de loop van zijn leven kan de mens veel leren, soms (juist) ook in en door moeilijke tijden. Dat geldt vast en zeker ook voor de samenleving. De coronacrisis heeft een onthullend karakter: op allerlei gebieden is blootgelegd hoe wij wereldwijd met elkaar en met de aarde omgaan. Dit boekje biedt daarbij nadere stof tot overwegen: hoe kunnen wij werkelijk zien en begrijpen wat er in de wereld speelt – en welke kansen en perspectieven zijn ook blootgelegd om een andere, betere weg in te slaan?

In het tweede boekje  "Toekomst scheppen in tijden van corona" geeft John Hogervorst aanknopingspunten om mee te bouwen aan een gezonde toekomst.

De coronacrisis is geen natuurverschijnsel maar is ‘mensenwerk’. De ontwrichting van het dagelijks leven, met onmeetbare maar ontzaglijke schade voor het individuele welbevinden van miljoenen, voor het sociale leven en voor de economie zijn het gevolg van menselijk handelen. Mensenwerk dus…– ‘Maar niet míjn werk’, denkt u misschien.

De weg úit de crisis zou echter wel ons werk kunnen zijn – en daarom is het zo belangrijk dat wij tot een helder zicht op de situatie komen. Zonder helder zicht is het onmogelijk om een zodanige draai aan de crisis te geven dat deze, naast angst, ziekte, dood en ontwrichting, ook nog tot positieve gevolgen leidt.

Beide boekjes zijn verschenen bij Uitgeverij Nearchus  - (paperback, 72p) - € 12,50