Publicaties in crisistijd

Al in maart verscheen een holistische visie op de coronacrisis van Charles Eisenstein onder de titel "Coronation" gevolgd door een Nederlandse vertaling daarvan door Ad Broere op diens blog AdBroere.nl. In juli is dezelfde nog steeds actuele tekst zeer toegankelijke vertaald door Eva Heijnen en Herman-Jan Stroes. Deze is als pdf hieronder te downloaden.

In april en in mei verschenen twee publicaties van John Hogervorst over de coronacrisis bij Uitgeverij Nearchus: "Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona", gevolgd door: "Toekomst scheppen in tijden van corona". NB: Hogervorst geeft ook lezingen over dit onderwerp, oa. in Leiden op 7 augustus as. Zie antrovista.com

Opmerkelijk is een boekje dat eind juli verschijnt bij uitgever Adveniat met "enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis". Onder de titel "Wat is wijsheid?" spreken Prins Carlos, emeritus hoogleraar Sylvester Eijffinger en hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest zich uit over de kansen die de huidige crisis biedt.

Coronation - Charles Eissenstein (fragment, vertaling Ad Broere)

Bron van dit artikel: AdBroere.nl

De Amerikaan Charles Eisenstein (1967) schreef een essay ‘the coronation’. Eisenstein werd vooral bekend door zijn boek ‘Sacred Economics’. Ik (Ad Broere) heb ‘the coronation’ vertaald in het Nederlands omdat er heel veel waardevolle gedachten in zijn verwoord. Dat ik op een aantal kernpunten een andere visie heb – ik ben bijvoorbeeld geen agnost zoals Eisenstein – heeft mij niet belet om dit belangrijke essay in zijn geheel op te nemen. Geheel in overeenstemming met de essentie van de boodschap van Eisenstein, die is gebaseerd op liefde en samenzijn als tegenhanger van angst en afgescheidenheid.

‘Al jaren wordt wat als normaal wordt gezien bijna tot het breekpunt opgerekt, het touw wordt strakker en strakker aangetrokken, en het wachten was op de snavel van de zwarte zwaan die het touw laat knappen. Het touw is inmiddels gebroken. Binden we nu de uiteinden weer aan elkaar, of gaan we de overgebleven vlechten verder ontrafelen, en bezien wat we van het ontrafelde materiaal  zouden kunnen weven?

Covid-19 laat ons zien dat wanneer de mensheid – gedwongen- verenigd wordt vanwege een gemeenschappelijke zaak, er fenomenaal snelle veranderingen mogelijk zijn. Geen van alle voorkomende  problemen in de wereld zijn niet technisch oplosbaar; ze zijn het echter in werkelijkheid niet door onenigheid tussen mensen.  In eenheid en eensgezindheid zijn de creatieve krachten van de mens grenzeloos. Een paar maanden geleden zou een voorstel om het commerciële vliegverkeer af te remmen als belachelijk zijn afgedaan. Ook de radicale veranderingen, die wij accepteren in ons sociale gedrag, in de economie, en in de rol van de overheid zijn verbijsterend. Covid toont de kracht van ons collectieve willen als we het eens zouden zijn over wat voor ons allen belangrijk wordt geacht. Wat zouden we door eensgezindheid en samenwerken niet allemaal kunnen bereiken? En wat willen we met elkaar bereiken?  Welke wereld kunnen we met elkaar creëren?

Covid-19 heeft ons in elk geval al bevrijd uit de verslavende greep van wat als ‘normaal’ wordt beschouwd. Aan ons is het om deze kans te benutten om uit de dwang te stappen en in vrijheid te kiezen voor wat wij vanuit eensgezindheid willen. Als de crisis afneemt, dan hebben we de mogelijkheid  om terug te keren naar normaal, of om iets van wat we hebben ervaren tijdens de crisis in de toekomst toe te passen. We kunnen ons afvragen, nadat zovelen hun baan hebben verloren, of dat de banen waren die de wereld het meest nodig heeft. We kunnen ons afvragen of onze werkkracht, intelligentie en creativiteit beter op een andere manier zouden kunnen worden ingezet. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen, nadat we het een tijdje er zonder hebben gedaan, of we echt wel zo veel vliegreizen, strandvakanties, verre bestemmingen, congressen en beurzen nodig hebben. Welke delen van de economie willen we herstellen en welke onderdelen kunnen we loslaten? En op een donkere noot te komen, wat een van de dingen die worden weggenomen op dit moment – burgerlijke vrijheden, vrijheid van vergadering, soevereiniteit over ons lichaam, persoonlijke bijeenkomsten, knuffels, handdrukken, en het openbare leven – kunnen we die nodig hebben om politieke en persoonlijke wil uit te oefenen om die te herstellen?

Voor het grootste deel van mijn leven heb ik het gevoel gehad dat de mensheid een kruispunt naderde. Het leek er meerdere keren op dat het kruispunt om de volgende bocht lag, maar dat bleek tot dusver niet het geval te zijn. Stel je voor dat je op een weg loopt en verderop zie je het kruispunt. Net over de heuvel, om de bocht, door het bos. Bovenop de heuvel gekomen zie je dat je je hebt vergist, het was een luchtspiegeling, het was toch verder weg dan je dacht. Je blijft lopen. Soms komt het kruispunt in beeld, soms verdwijnt het weer uit het zicht en lijkt het alsof de weg waarop je loopt eeuwig door blijft gaan. Misschien is er geen kruispunt, ga je dan denken. Nee, daar is ie weer! Altijd is het bijna hier. Maar hier is het nooit.

Nu, plotseling, voorbij een nieuwe bocht: daar is het. We stoppen, nauwelijks in staat om te geloven dat het nu gebeurt, nauwelijks in staat om te geloven dat, na jaren vastgeklonken te zijn  aan de weg van onze voorouders, we nu eindelijk een keuzemogelijkheid hebben. Het is juist om stil te staan en ons te verwonderen over deze nieuwe situatie. Voor ons ontvouwen zich honderd nieuwe wegen. Waarvan er slechts een in dezelfde richting gaat die we al eeuwen hebben gelopen. Sommige leiden naar een  hel op aarde. En andere wegen leiden naar een wereld van heling en onbegrensde schoonheid.  

Ik schrijf deze woorden met het doel om met u bij dit kruispunt stil te staan – verbijsterd, bang misschien, maar ook met het tintelende  gevoel van een nieuwe kans Laten we van een aantal van hen bezien waar ze naartoe leiden.

Bron: adbroere.nl 

Een kroon voor iedereen

Onderstaand in pdf te downloaden, de vertaling door Eva Heijenen en Herman-Jan Stroes. Toelichting hierop door laatstgenoemde:

"De wereld ziet zich door een pandemie voor ingrijpende vragen en uitdagingen gesteld. We zijn op zoek naar zinvolle perspectieven en betekenisgeving. Inspiratiebronnen zijn daarbij zeer welkom. Voor mij is zo’n inspiratiebron het bijgaande artikel van Charles Eisenstein. De afgelopen tijd heb ik met een aantal anderen gewerkt aan de vertaling ervan, om het toegankelijker te maken dan de Engelse versie. Ik wil het primair uit enthousiasme voor de inhoud met jullie delen. Maar ook omdat ik verwantschap voel met waar we in de BD voor staan, waar we naar zoeken en waar we vorm aan geven, ieder op een eigen manier."

Een kroon voor iedereen - Charles Eisenstein

"Een kroon voor iedereen" vertaling van "Coronation" door Charles Eisenstein - vertaald door Eva Heijnen en Herman-Jan Stroes.
Hier zelf te downloaden.

Perspectief in tijden van corona - Hogervorst

In april en in mei verschenen twee publicaties van John Hogervorst over de coronacrisis:

"Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona", gevolgd door: "Toekomst scheppen in tijden van corona".

"Gedachten, kansen & perspectieven in tijden van corona" is een poging waar te nemen wat de uiterlijke gebeurtenissen in deze ‘coronacrisistijd’ ons te zeggen hebben, op basis van antroposofie en sociale driegeleding. De coronacrisis houdt de wereld in zijn greep. Angst en onzekerheid bloeien op, de samenleving en het dagelijks leven staan op hun kop. Vormt de crisis een dreigend noodlot of een oproep om tot onszelf te komen?

In de loop van zijn leven kan de mens veel leren, soms (juist) ook in en door moeilijke tijden. Dat geldt vast en zeker ook voor de samenleving. De coronacrisis heeft een onthullend karakter: op allerlei gebieden is blootgelegd hoe wij wereldwijd met elkaar en met de aarde omgaan. Dit boekje biedt daarbij nadere stof tot overwegen: hoe kunnen wij werkelijk zien en begrijpen wat er in de wereld speelt – en welke kansen en perspectieven zijn ook blootgelegd om een andere, betere weg in te slaan?

In het tweede boekje  "Toekomst scheppen in tijden van corona" geeft John Hogervorst aanknopingspunten om mee te bouwen aan een gezonde toekomst.

De coronacrisis is geen natuurverschijnsel maar is ‘mensenwerk’. De ontwrichting van het dagelijks leven, met onmeetbare maar ontzaglijke schade voor het individuele welbevinden van miljoenen, voor het sociale leven en voor de economie zijn het gevolg van menselijk handelen. Mensenwerk dus…– ‘Maar niet míjn werk’, denkt u misschien.

De weg úit de crisis zou echter wel ons werk kunnen zijn – en daarom is het zo belangrijk dat wij tot een helder zicht op de situatie komen. Zonder helder zicht is het onmogelijk om een zodanige draai aan de crisis te geven dat deze, naast angst, ziekte, dood en ontwrichting, ook nog tot positieve gevolgen leidt.

Beide boekjes zijn verschenen bij Uitgeverij Nearchus  - (paperback, 72p) - € 12,50

Wat is wijsheid? - enige gedachten van Prins Carlos e.a.

Prins Carlos de Bourbon de Parme geeft samen met twee anderen een boekje uit met hun "... gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis". Onder de titel "Wat is wijsheid?" spreken prins Carlos,emeritus hoogleraar Sylvester Eijffinger en hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest zich uit over de kansen die de huidige crisis biedt.

"Zo’n kans is om in de wereldwijde sociale en economische verbanden ruimte te maken voor de deugden van barmhartigheid en gerechtigheid”, aldus uitgever Adveniat in de boekpromotie. Kans is er ook om te ervaren “dat alle levende wezens met elkaar dezelfde wereld bewonen en om de verhouding tot de natuur en alle levende wezens in een heel ander licht te zien”.

Prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, schreef zijn bijdrage als directeur van Compazz, een onafhankelijke stichting die zich richt op het versnellen van de circulaire economie, duurzame innovatie en transitie. Eijffinger is deskundig in de financiële economie en Van Geest doceert onder meer economie en theologisch denken aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Het boekje van 64 pagina’s verschijnt eind deze maand.