Zouten, zuren en basen - Antoon van Hooft

In het algemeen wordt in de scheikunde onderscheid gemaakt tussen de anorganische en organische (koolstof)chemie. De oorzaak van de reactie wordt dan gelegd bij ladingsverschillen en energieverschillen (enthalpie en entropie).

Hierbij wordt over het hoofd gezien dat de oorzaak van de reacties in minerale wereld verschilt van die in planten, dieren en mensen. Bij minerale chemie moet de oorzaak van de reacties in de stof zelf gezocht worden. Daarnaast onderscheiden we plantenchemie, dierenchemie en mensenchemie, waarbij de oorzaak van de stofwisseling respectievelijk ligt het organiserende principe van de plant, het dier en de mens.

Wij gaan ons nu bezighouden met een onderdeel uit de minerale chemie; zouten, zuren en basen. Het woord ‘mineraal’ is afkomstig van ‘mine’ wat mijn betekent, wat weer samenhangt met mijnbouw. Het gaat dus om stoffen die afkomstig zijn uit de aardkorst, zoals bijvoorbeeld stenen en zouten, maar ook water en lucht uit de atmosfeer behoren hiertoe. Zij zijn zelf niet levend en vormen de basis van de levende natuur.