Zwavel als stof en als proces - Wolter Bos

zwavelkristal

In de leerplanaanwijzing voor het vak scheikunde in de 11e klas zegt Rudolf Steiner over stoffen, bijvoorbeeld zwavel, dat zij processen zijn die zijn blijven stilstaan.

Dat is een dynamiserende gedachte. Maar in de praktijk van de fenomenologische scheikunde moeten we omgekeerd werken. We beginnen met de eigenschappen van een stof en proberen die zó te karakteriseren dat we gevoel krijgen voor het proces dat aan de stof ten grondslag ligt. We gaan dus zwavel bekijken, verwarmen, verbranden, in een context plaatsen...... En we beoefenen een voelend denken / denkend voelen: wat zeggen de verschijnselen over wie of wat zwavel is?