Het type bij Goethe - Wolter Bos

Goethe's kijk op planten

Rudolf Steiner pakt uit het wetenschappelijke werk van Goethe twee kernpunten: het 'oerfenomeen' als verklarend principe in de natuurkunde en het 'type' als verklarend principe in de biologie.

Over het type gaat deze workshop; niet over wat het type in zijn algemeenheid is, maar concreet over het type van de hogere planten. We doen waarnemingen en volgen Goethe's gedachten, en proberen daarbij te ontkomen aan het gevaar om het type te reduceren tot een abstract bouwplan. Voor dit laatste is nodig dat ook het beleven meedoet!

"Zie, hij gaat aan mij voorbij alvorens ik het gewaar word; hij verandert zich voor ik het merk." (Job 9 : 11, motto bij Goethe's Zur Morphologie). 

De ontmoeting tussen Goethe en Schiller

Goethe en Schiller

Weimar

Uit: Julius - Metamorfose

(1999)

Nawoord

(fragment)

(pag 134 - 135)

Schetsen door Goethe

(origineel)