Het type bij Goethe - Wolter Bos

Goethe's kijk op planten

Rudolf Steiner pakt uit het wetenschappelijke werk van Goethe twee kernpunten: het 'oerfenomeen' als verklarend principe in de natuurkunde en het 'type' als verklarend principe in de biologie.

Over het type gaat deze workshop; niet over wat het type in zijn algemeenheid is, maar concreet over het type van de hogere planten. We doen waarnemingen en volgen Goethe's gedachten, en proberen daarbij te ontkomen aan het gevaar om het type te reduceren tot een abstract bouwplan. Voor dit laatste is nodig dat ook het beleven meedoet!

"Zie, hij gaat aan mij voorbij alvorens ik het gewaar word; hij verandert zich voor ik het merk." (Job 9 : 11, motto bij Goethe's Zur Morphologie). 

 
 
 
 
 
 
 

De ontmoeting tussen Goethe en Schiller

Goethe en Schiller

Weimar

Uit: Julius - Metamorfose

(1999)

Nawoord

(fragment)

(pag 134 - 135)

Schetsen door Goethe

(origineel)

Metamorfose: Goethe's kijk op de natuur

Gids bij de tentoonstelling in Heerlen en Groningen

In het Goethejaar 1982 verscheen de tentoonstelling 'Metamorfose: Goethe's kijk op de natuur' in het toenmalige Natuurmuseum Goningen en vervolgens in het Geologiemuseum in Heerlen (nu Thermenmuseum).

Hieronder fragmenten uit de begeleidende en activerende tentoonstellingsgids. 

"Metamorfose: Goethe's kijk op de natuur toont een originele en creatieve benadering van de planten- en dierenwereld. Goethe's idee van de Metamorfose wijst ons op verrassende samenhangen in de vormenrijkdom van de natuur. Door de opstelling van reeksen bladeren van uiteenlopende plantensoorten en een verscheidenheid aan dierschedels en opgezette dieren, kan de bezoeker zelf deze samenhangen leren ontdekken." 

 
 
 
 
 
 
 

Metamorfose van de planten

1790

Goethe's oerplant-idee

1787

Vergelijkende anatomie

1795

Vorming en omvorming

1807

Metamorfose van dieren

1807