Hydrodynamica - Bob Siepman van den Berg (2017)

De wet van Bernouilli (1700 - 1782)

Hoe kunnen we vanuit de waarneming tot een oerfenomeen komen? De mechanica leent zich er uitstekend voor om aan dit proces te werken. De basis vormt een reeks van ongeveer zeven proeven, waarbij in stromende lucht of stromende vloeistof een onderdruk ontstaat. In de gangbare hydrodynamica wordt dit beschreven als de wet van Bernouilli.

Door te werken aan deze concrete groep van verschijnselen en experimenten, ontdekken we de bruikbaarheid van de methodische principes van de fenomenologie voor het natuurkunde-onderwijs op Vrijescholen: het doen van reeksen verwante proeven en het geleidelijk veranderen van de proefomstandigheden.