Rooster derde lesblok 19 en 20 april 2018

We zijn nu halverwege de opleiding en hoop dat je met het eigen onderzoek echt van wal gestoken bent.

Ik wens jullie een mooie lente en Pasen toe en zie jullie bij de derde bijeenkomst op 19/4 en 20/4.

                                                                        Mvgr Jan (29/3/2018)

Aanvulling bij het derde lesblok: 

klik op Van Mansvelt : bij het gastcollege "Levende natuurwetenschap"

klik op Natuurkunde: bij het college van Jan van Gils over "Licht, warmte en klank"

Klik op Biologie: bij de vier dimensies van evolutie (Willem de Vletter) en bij de werkgroep planten over 'Levensprocessen' (Ger van de Ven)