Reader bij de Opleiding Fenomenologie

Omslag ringband

Bij de Opleiding Fenomenologie kun je zelf een begeleidende reader samenstellen.

De betreffende docent kan rond het door hem besproken thema begeleidende teksten en afbeeldingen uitdelen of per mail rondsturen. Dit kan zowel zijn ter voorbereiding als ter verdere verdieping na afloop van het gegeven college. Deze inhouden zijn tijdens de opleiding veelal als download aangeboden op de website. 

Door deze losbladige delen te verzamelen in een ringband stel je zelf je eigen reader samen. Een ringband wordt daartoe in het eerste blok uitgedeeld. 

Onderstaand een overzicht van de inhoud van de oorspronkelijke reader 2017. Deze inhoud is grotendeels verspreid over de betreffende vakken terug te vinden op de website en geeft een indruk van de te verwachten reader in de daaropvolgende jaren.

.

Overzicht alle 200 pagina's Reader van 2017

* Inhoudsopgave 10 pagina's Reader bij blok 5 van 2017

Inhoudsopgave 8 pagina's Reader bij blok 4 van 2017

Inhoudsopgave 8 pagina's Reader bij blok 3 van 2017

Inhoudsopgave 8 pagina's Reader bij blok 2 van 2017

Inhoudsopgave 14 pagina's Reader bij blok 1 van 2017

Introductie 2017

Medio december 2016 is de Introductie bij de opleiding verschenen, het eerste deel van de Reader voor de inmiddels ingeschreven deelnemers. Een smaakmaker vooraf, met bijdragen van de deelnemende docenten, ieder over zijn eigen vakgebied.

In deze introductie laat de initiatiefgroep de rijke bron zien die de fenomenologie te bieden heeft voor het vrijeschoolonderwijs. Doel: nieuwsgierig maken, verwondering wekken en motivate voor de Opleiding Fenomenologie.

Alle vakdocenten die een onderdeel verzorgen in de opleiding hebben een kleine tekst aangeleverd met illustraties. Deze introductie vormt de eerste zestien pagina's van een ringband.

Inhoudsopgave van de Introductie bij de opleiding 2017