Stel je eigen reader samen bij de opleiding 2019!

Omslag ringband

Bij deze opleiding is een begeleidende reader voorzien.

De betreffende docent kan rond het door hem besproken thema begeleidende teksten en afbeeldingen uitdelen of per mail rondsturen. Dit kan zowel zijn ter voorbereiding als ter verdere verdieping na afloop van het gegeven college. Deze inhouden zijn grotendeels ook terug te vinden op de website. 

Om te beginnen vind je een tekst van Kees Veenman onder Natuurkunde 1e blok:

http://www.fenomenen.com/440558126 

Door deze losbladige delen te verzamelen in een ringband stel je zelf je eigen reader samen. Een ringband is daartoe in het eerste blok uitgedeeld. 

Onderstaand een overzicht van de inhoud van de oorspronkelijke reader 2017. Deze inhoud is grotendeels verspreid over de betreffende vakken terug te vinden op de website en geeft een indruk van de te verwachten reader voor 2019.

.

Overzicht alle 200 pagina's Reader van 2017

* Inhoudsopgave 10 pagina's Reader bij blok 5 van 2017

Inhoudsopgave 8 pagina's Reader bij blok 4 van 2017

Inhoudsopgave 8 pagina's Reader bij blok 3 van 2017

Inhoudsopgave 8 pagina's Reader bij blok 2 van 2017

Inhoudsopgave 14 pagina's Reader bij blok 1 van 2017

Introductie

Medio december is de Introductie bij de opleiding verschenen, het eerste deel van de Reader voor de inmiddels ingeschreven deelnemers. Een smaakmaker vooraf, met bijdragen van de deelnemende docenten, ieder over zijn eigen vakgebied.

In deze introductie laat de initiatiefgroep de rijke bron zien die de fenomenologie te bieden heeft voor het vrijeschoolonderwijs. Doel: nieuwsgierig maken, verwondering wekken en motivate voor de Opleiding Fenomenologie.

Alle vakdocenten die een onderdeel verzorgen in de opleiding hebben een kleine tekst aangeleverd met illustraties. Deze introductie vormt de eerste zestien pagina's van een ringband.

Inhoudsopgave van de Introductie bij de opleiding 2017