Rooster tweede lesblok 8 en 9 maart 2018

Via het menu in de balk (of knop) hierboven kom je bij:

Filmpjes als anvulling op het gastcollege van Paul van Dijk en teksten ontleend aan zijn eigen website http://www.paul-van-dijk.com/  Zie Paul van Dijk.

Een inkijkje in het onlangs verschenen boek van Gerard Smits over Scheikunde in het vrijeschoolonderwijs. Zie scheikunde 2e blok

Ter voorbereiding op dit tweede lesblok zijn eerder twee paragrafen toegestuurd uit Waarnemen en Denken van Rudolf Steiner.