Rooster eerste lesblok 1 en 2 februari 2018

Verder via het menu in de balk (of knop) hierboven:

Ter voorbereiding op het eerste lesblok een tekst van Jan van Gils over fenomenologie als de kunst van het waarnemen en denken: bij Natuurkunde 1e blok.

Een lijst met tips voor het eigen fenomenologisch onderzoeksvoorstel: onder Eigen onderzoek.

Eveneens ter voorbereiding meer achtergrond bij het gastcollege van Guus van der Bie: over Goethe en de klinische blik. Zie gastdocent 1e blok.