Rooster eerste lesblok donderdag 6 februari 2020

Wijzigingen voorbehouden!

Donderdag 6 februari 2020 om 13.00 uur is de start van de Opleiding Fenomenologie met een gezamenlijke lunch.

Hiernaast het programma van de eerste dag van dit eerste lesblok (onder voorbehoud). Dit blok biedt inleidende college's in de fenomenologische benadering met verwijzingen naar Goethe's natuurwetenschappelijk werk.

Ter voorbereiding hierop:  

Meer over het natuurkunde-college van Kees Veenman over Goethe's kleurenleer, onder: Natuurkunde 1e blok.

Meer achtergrond en leestips bij het gastcollege over Goethe en de klinische blik. Zie: Gastdocent 1e blok.

Het miniatuur project is een eerste aanzet om zelfstandig een fenomenologisch onderzoek te kunnen uitvoeren. Meer informatie hierover volgt nog.

Let op: de warme maaltijd is reeds om half zes gepland met aansluitend het gastcollege van half zeven tot acht uur. Het streven is om de donderdagavonden ook inderdaad om acht uur te kunnen afsluiten.

Rooster vrijdag 7 februari 2020

Wijzigingen voorbehouden!

Hiernaast het programma tweede dag van het eerste lesblok (onder voorbehoud). Zorg dat je stipt om 9 uur aanwezig bent voor de gezamenlijke opening met zingen.

Meer achtergrond bij het college biologie van Wolter Bos over het type-begrip bij Goethe. Zie: Biologie 1e blok.

Streven is het lesblok om half vier te kunnen afsluiten.