Werving Opleiding 2021

De vrije scholen zijn in een stabielere fase gekomen. De bezinning op de eigenheid van de school en inhoudelijke verdieping is actueel.
De Opleiding Fenomenologie heeft de afgelopen drie jaar niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de fenomenologische scholing van de docenten in de natuurwetenschap, maar ook aan docenten die in andere vakken lesgeven.
BVS Schooladvies wil deze éénjarige Opleiding Fenomenologie in 2021/22 voortzetten.

De hechte docentengroep heeft de leergang verder afgestemd op de behoeften van de cursisten.
De opleiding is opgebouwd uit 5 modules van 1,5 dag. Steeds op donderdagmiddag en begin van de avond en vrijdag de gehele dag. Vanaf september 2021 tot de kerst 2 modules en 3 modules in het voorjaar met nog een afsluitingsdag in juni waarin de deelnemers hun fenomenologisch onderzoek presenteren.
In de opleiding ligt het accent op het kennismaken en eigen maken van de fenomenologische methodiek. Dit aan de hand van voorbeelden uit de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Toegevoegd zijn aardrijkskunde, projectieve meetkunde en astronomie.

Voor info en artikelen zie deze website. Wij verzoeken de schoolleiding voor het nieuwe schooljaar enkele docenten de mogelijkheid te bieden aan de opleiding deel te nemen. Aanmelden via BVS Schooladvies,

Het programma van de Opleiding Fenomenologie 2021 is nog in ontwikkeling. Vooruitlopend daar op staat onderstaande flyer van 2020 staat alvast model voor de Opleiding in 2021. N.B. De Opleiding Fenomenologie 2021 zal het schooljaar volgen van september 2021 tot juni 2022.

 

Oproep Opleiding Fenomenologie 2021- Anselma Remmers

Anselma Remmers

Bij deze wil ik jullie graag attent maken op de Opleiding Fenomenologie, die elk jaar bij voldoende belangstelling weer van start gaat. In deze opleiding leer je om fenomenologisch te kijken naar natuurverschijnselen: dat is onbevangen, zonder vooropgezette verklaringen of begrippen. Je kijkt naar de fenomenen, de verschijnselen zelf en brengt je waarnemingen vervolgens in gesprek met je eigen denken en je geobjectiveerde voelen. Zo kan zich het wezen van de verschijnselen aan je gaan openbaren. Dit zou je 'antroposofische wetenschapsbeoefening' kunnen noemen.

De verschijnselen tonen zich in hun onderling verband en in hun verborgen wordingsprocessen. Door op deze manier naar verschijnselen in de natuur te kijken, ontstaat verwondering en krijg je gevoel voor hun goddelijk-geestelijke oorsprong. Fenomenologie is daarmee een aanvulling op en een verrijking van de gangbare empirische (materialistische) wetenschapsbeoefening. De gangbare wetenschap wordt door de fenomenologie niet tegengesproken waar het gaat om gevonden verschijnselen; soms wel waar het gaat om al of niet computergestuurde verklaringsmodellen. Ook is de benadering vooral kwalitatief, terwijl de reguliere wetenschap vaak uitgaat van kwantiteiten.

Deze opleiding duurt een jaar en vindt plaats in vijf modules op donderdagmiddagen- en avonden en hele vrijdagen plus één zaterdag met eindpresentaties. Hij is dus goed naast werk of een andere opleiding te doen. De opleiding wordt gegeven door ervaren (oud)vrijeschooldocenten die graag de fenomenologische methode doorgeven aan de jongere generatie. Tijdens de opleiding zie en doe je allerlei proeven vanuit de vakken schei- en natuurkunde, aardrijkskunde en biologie, en probeer je te doorgronden wat daaruit spreekt. Ook zijn er lezingen door mensen die beroepsmatig vanuit en met de fenomenologie  werken. Je werkt ook aan een eigen onderzoek, dat je bij afsluiting van de opleiding aan je medestudenten presenteert.

Deze opleiding is geschikt voor studenten, docenten en belangstellenden in de bovengenoemde of aanverwante vakken. Het is een mooie aanvulling naast een wetenschappelijke studie aan bijv. de landbouwuniversiteit van Wageningen, een andere studie op gebied van duurzaamheid en natuur of naast de opleidingen die Warmonderhof aanbiedt. Maar ook als je vrijeschoolpabo doet, is deze opleiding van toegevoegde waarde voor alle zaakvakken die je als leerkracht in het periode-onderwijs geeft.