Opleiding Fenomenologie (2017, 2018, 2019 en ... 2021)

Een tiental ervaren vrijeschooldocenten ontwikkelde in 2016 de Opleiding Fenomenologie. In drie opeenvolgende jaren waren er voldoende aanmeldingen om deze opleiding aan te bieden voor docenten midden- en bovenbouw en andere geïnteresseerden. In 2020 maken we pas op de plaats, maar zodra er voldoende aanmeldingen zijn, bieden wij ook in de toekomst deze opleiding aan voor alle docenten midden- en bovenbouw en andere geïnteresseerden.

De Opleiding Fenomenologie bestond in de voorgaande jaren uit 5 modules van 1,5 dag. Steeds op donderdagmiddag en begin van de avond en op vrijdag overdag. Vanaf februari tot de zomer 3 modules en 2 modules in het najaar met nog een afsluiting in november, waarin de deelnemers hun fenomenologisch onderzoek presenteren.

Ook geïnteresseerden kunnen meedoen die niet op een vrije school werkzaam zijn. Eind november 2019 hebben we voor het derde jaar op rij een jaargang van de Opleiding Fenomenologie afgerond. Elke deelnemer heeft het - als onderdeel van de opleiding verrichte-  onderzoek gepresenteerd: heel divers en soms heel verrassend. Daarbij is weer gebleken dat fenomenologie ook voor leraren in andere vakken dan de natuurwetenschappen interessant kan zijn. 

We werken nog aan het programma van 2021, maar de eerste aanmeldingen komen al binnen en bij voldoende belangstelling bieden we deze opleiding elk jaar opnieuw aan. Vooralsnog blijft het onderstaande, voor 2020 voorgestelde programma (mutatis mutandis) daarvoor model staan.

OpleidingFenomenologie_Folder_2020

Folder van de Opleiding Fenomenologie 2020, om zelf te downloaden, uit te printen en te verspreiden onder collega's en andere geinteresseerden. Staat model voor een doorstart in 2021 m.m.!

Lesrooster (tevens voorstel voor 2021 m.m.)

Meer over de opleiding vind je via de menuknop/balk hierboven:

> Onder deelnemers, docenten staat een overzicht van de deelnemers met vak en school en de betrokken docenten en gastdocenten van 2017 tot heden.

> Onder Reader krijg je een indruk van het lesmateriaal dat door de betreffende docenten verspreid is tijdens eerdere jaargangen

De informatie die naar de scholen is gegaan, ook over 2020, staat bij Werving

 Hieronder het welkomstwoord bij de start van de eerste versie van de opleiding in 2017. 

Uit: Introductie bij de Opleiding Fenomenologie.