Opleiding Fenomenologie (2017, 2018, 2019 en ... 2021)

Najaar 2020 zijn besprekingen gaande met BVS-schooladvies (Begeleidingsdienst voor vrijescholen) over de organisatie van diverse fenomenologische activiteiten, waarvan de uitvoering berust bij ons team van docenten. Mogelijkheden zijn naast bijdragen aan de post-HBO van Hogeschool Leiden en regionale studiemiddagen op vrijescholen:

de Opleiding Fenomenologie vanaf september 2021!

Deze Opleiding Fenomenlogie is in 2016 ontwikkeld door een tiental ervaren vrijeschooldocenten (zie onder de tab docenten). In drie opeenvolgende jaren is deze opleiding aangeboden aan docenten midden- en bovenbouw en andere geïnteresseerden. Voor begeleidend studiemateriaal zie onder de tab Reader. In 2020 maken we pas op de plaats, maar we hopen in overleg met BVS in september 2021 deze opleiding weer aan te kunnen bieden voor alle docenten midden- en bovenbouw.

De Opleiding Fenomenologie bestond in de voorgaande jaren uit 5 modules van 1,5 dag. Steeds op donderdagmiddag en begin van de avond en op vrijdag overdag. Vanaf februari tot de zomer 3 modules en 2 modules in het najaar met nog een afsluiting in november, waarin de deelnemers hun fenomenologisch onderzoek presenteren.

Ook geïnteresseerden kunnen meedoen die niet op een vrije school werkzaam zijn. Zo hebben we eind november 2019 voor het derde jaar op rij een jaargang van de Opleiding Fenomenologie afgerond. Elke deelnemer heeft het - als onderdeel van de opleiding verrichte-  onderzoek gepresenteerd: heel divers en soms heel verrassend. Daarbij is weer gebleken dat fenomenologie ook voor leraren in andere vakken dan de natuurwetenschappen interessant kan zijn (zie ook onder de tab deelnemers).

We werken nu aan het programma van 2021, terwijl de eerste aanmeldingen al binnenkomen. Bij voldoende belangstelling bieden we deze opleiding elk jaar opnieuw aan. Vooralsnog blijft het onderstaande, voor 2020 voorgestelde programma (mutatis mutandis) daarvoor model staan, met dien verstande dat het schooljaar gevolgd wordt (september 2021 - juni 2022). Zie onder de tab werving.

Lesrooster (tevens voorstel voor 2021 m.m.)

Meer over de opleiding vind je via de menuknop/balk hierboven:

> Onder deelnemers, docenten staat een overzicht van de deelnemers met vak en school en de betrokken docenten en gastdocenten van 2017 tot heden.

> Onder Reader krijg je een indruk van het lesmateriaal dat door de betreffende docenten verspreid is tijdens eerdere jaargangen

De informatie die naar de scholen is gegaan, ook over 2020, staat bij Werving

 Hieronder het welkomstwoord bij de start van de eerste versie van de opleiding in 2017. 

Uit: Introductie bij de Opleiding Fenomenologie.