Opleiding fenomenologie

> Onderaan deze pagina vind je het lesrooster van de Opleiding;

> Onder deelnemers, docenten staat een overzicht van de deelnemers met vak en school en de betrokken docenten en gastdocenten.

> Onder Reader krijg je een indruk van het lesmateriaal dat door de betreffende docenten verspreid is tijdens de opleiding  van 2017

De informatie die naar de scholen is gegaan, ook over 2018, staat bij Werving;

Hieronder het welkomstwoord bij de start van de opleiding in 2017 en 2018. 

Uit: Introductie bij de Opleiding Fenomenologie.

Opleiding Fenomenologie 2018

Den Haag, 17 jan. 2018

Beste collega’s / cursisten,

Namens de docenten van de Opleiding Fenomenologie heet ik jullie donderdag 1 februari 2018 van harte welkom.

Wij beginnen met een verzorgde gezamenlijke lunch in het Helicon gebouw achter de Stichtse bovenbouw in Zeist aan de Socrateslaan 24, 3707 GL om 13.00 uur.

In de opleiding ligt het accent op het kennismaken en eigen maken van de fenomenologische methodiek. Dit aan de hand van voorbeelden uit de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde.

De eerste bijeenkomst zal Wolter Bos iets vertellen over de individuele onderzoeksopdracht waar ieder het komend jaar aan gaat werken. Met een bescheiden schriftelijk verslag en presentatie sluiten jullie het jaar op 24 nov. af.

Het jaarrooster is hieronder toegevoegd.

Voor info en artikelen zie de website http://www.fenomenen.com      

Antoon van Hooft verzorgt de ontvangst en dagelijkse gang van zaken.
Contact:    Antoon 06 51 31 912   avanhooft@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens de docentengroep,

Antoon van Hooft/  Jan van Gils

Lesrooster versie januari 2018