Cursus Metamorfose van planten – Paul van Dijk (2022)

Onstuimig geel - Irene Keijzer (cursist)

Fenomenologie leren doen - brengt veel mensen het frisse gevoel van herboren-worden, al vereist het wel degelijke en geconcentreerde activiteit. Het begint met nauwgezet waarnemen van natuurfenomenen zonder enige vooringenomenheid. Daarna luisteren we in het innerlijk naar de ‘taal’ die tot ons spreekt. De kwaliteiten die zich onthullen kunnen ons tenslotte leiden naar een ontmoeting met het wezenlijke. Fenomenologie beoefening kan zo worden tot een weg naar de geest.

.“Hoe doen planten dat:  Metamorfoseren?” is een cursus met Paul van Dijk. De radicale verandering tussen wortel en bloem is… verbazingwekkend. Wat werkt daar? Kunnen we metamorfose begrijpen? We oefenen waarnemen in verwondering, levendige deelname d.m.v. kunstzinnige activiteit, en zorgvuldige beschouwing.

- In Bloemendaal (Vertelschuur): vrijdagmiddag 20/5; 27/5; 3/6; 10/6.. In Doorn of Zeist: zaterdagmiddag 21/5; 28/5; 4/6; 11/6 . Kosten € 160,- incl. materiaal| Info en aanmelding: paulcavandijk@gmail.com

Conferentie Dialoog met de natuur - Bastiaan Baan, Tanis Helliwell

In oktober 2021 gaf Bastiaan Baan een themadag over de verborgen aanwezigheid van Christus in de Natuur. Met al onze zintuigen konden we op die dag contact maken met de essentie in de natuur.

Deze dag was een voorbereiding op een conferentie-weekend in mei 2022: De aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld, hoe kunnen we samenwerken? Een weekend met Tanis Helliwell en Bastiaan Baan.

Tanis Helliwell is auteur van onder meer  "Een zomer met het kleine volkje". Ze woont in Vancouver, Canada. Zij is mede-oprichtster van het IIT, International Institute for Transformation, gevestigd in Calgary, Canada. Sinds 1976 werkt ze als consulente voor bedrijven, universiteiten en regeringsinstanties, zowel om gezonde organisaties te bewerkstelligen als om mensen te helpen hun persoonlijke en professionele mogelijkheden te ontwikkelen. Daarnaast reist zij de hele wereld rond om in cursussen en seminars mensen te helpen in hun spirituele ontwikkeling. Meer informatie: tanishelliwell.com

Preparaten in de BD-landbouw

Hertenblazen gevuld met duizendbladpreparaat.

Het preparatengebruik in de BD-landbouw ondersteunt alle levensprocessen in de wijde omgeving en werkt weldadig op alle natuurrijken: natuurwezens, planten, dieren en mensen.

De biologisch-dynamische preparaten zijn samengesteld uit plantaardige en dierlijke onderdelen. Wat de natuur niet als vanzelfsprekend samenvoegt, geeft de mens hier als iets totaal nieuws aan de aarde terug door koemest, bergkristal en geneesplanten een dierlijke omhulling te geven.

Rudolf Steiner wijst in de Landbouwcursus (1924) op de werking van de preparaten. Door deze bijzondere toepassing in de landbouw worden de grond en de planten gevoeliger voor kosmische invloeden. Er ontstaat een intensief contact met de wereld van de levenskrachten, wat maakt dat de plant zich vanzelfsprekender naar zijn eigen oerbeeld kan verwezenlijken. De aarde komt als het ware dichter bij de hemel.

De klassieke BD-preparaten bestaan uit twee spuitpreparaten en zes compostpreparaten. De spuitpreparaten - kiezel- en koemestpreparaat - worden over de gewassen of over het veld gespoten. De compostpreparaten - duizendblad-, kamille-, brandnetel-, eikenschors-, paardenbloem- en valeriaanpreparaat - worden bij het composteren van plantenafval of mest toegepast.

De meeste preparaten worden in het najaar gemaakt, waarna een rustperiode in de grond volgt tot het voorjaar. Hoornkiezel wordt in de zomer gemaakt. Het brandnetelpreparaat en het duizendbladpreparaat worden gedurende het hele jaar geprepareerd.

Vanuit landbouwkundige overwegingen verdient het de voorkeur om zelf preparaten te maken, dus ‘bedrijfseigen’ preparaten. Voor diegenen die hier niet voor kiezen en toch preparaten willen gebruiken is er de mogelijkheid  preparaten te bestellen bij De Beersche Hoeve. Ook zijn daar uitgangsmaterialen bestellen wanneer u zelf preparaten gaat maken.

(Bron: bdvereniging.nl)

Levensprocessen in de natuur - Ger van de Ven (2017-18-19)

Dit boek is in 1982 verschenen als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. De pagina's 10 tot en met 18 zijn door Ger van de Ven aanbevolen ter voorbereiding op de plantenwerkgroepen in het vierde en vijfde lesblok. 

Ondertitel bij deze catalogus:

"De natuur leren kennen, beleven en hanteren. Met resultaten van de fenomenologische methode."

Uit het voorwoord van Jan Diek van Mansvelt:

"Het boek is door Jochen Bockemuhl samengesteld op basis van ruim twintig jaar werken aan het ontwikkelen van natuurwetenschappelijke methoden, waarmee de natuur als totaliteit van levende organismen te beschrijven en te herkennnen is. (...) De actieve lezer zal kunnen merken dat de ontwikkeling van deze natuurwetenschap nog niet 'af' is; zij is nog volop in beweging."