Fenomenologisch Waarnemen – Herfstcursus 2020

Fenomenologie beoefenen is werken aan een vernieuwing van ons waarnemen. Het kan een instrument worden om een levende relatie met de natuur aan te gaan. In elk jaargetijde, elke dag, elk uur wachten buiten de natuurverschijnselen. Ze vragen om gezien te worden, verinnerlijkt en begrepen met het hart. Dat werkt naar twee kanten, het geeft vreugde en voeding aan de ziel en betekenis aan de natuur.

We richten ons in komende herfstcursus op de wereld van de planten in haar vele hoedanigheden en zullen daarnaast met elkaar fenomenologische basisoefeningen doen. Voor de weken tussen de bijeenkomsten zijn er waarnemingsopdrachten om thuis mee verder te oefenen. Dit is de zesde fenomenologiecursus van Ger van de Ven en Wolter Bos. Ook nieuwe mensen kunnen inhaken.

De Fenomenologie-herfstcursus op zaterdagochtenden met Ger van de Ven en Wolter Bos in de regio Utrecht: 7 november in Driebergen, 28 november in Doorn.

Aanmelden via:  Fenocursus@gmail.com Inlichtingen: Silfriede Bos, 06 14575731

NB: Het aantal plaatsen voor cursisten is beperkt.

Levensprocessen in de natuur - Ger van de Ven (2017-18-19)

Dit boek is in 1982 verschenen als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. De pagina's 10 tot en met 18 zijn door Ger van de Ven aanbevolen ter voorbereiding op de plantenwerkgroepen in het vierde en vijfde lesblok. 

Ondertitel bij deze catalogus:

"De natuur leren kennen, beleven en hanteren. Met resultaten van de fenomenologische methode."

Uit het voorwoord van Jan Diek van Mansvelt:

"Het boek is door Jochen Bockemuhl samengesteld op basis van ruim twintig jaar werken aan het ontwikkelen van natuurwetenschappelijke methoden, waarmee de natuur als totaliteit van levende organismen te beschrijven en te herkennnen is. (...) De actieve lezer zal kunnen merken dat de ontwikkeling van deze natuurwetenschap nog niet 'af' is; zij is nog volop in beweging."