Workshop “Kijken en Zien” met Irene Keyzer

Nog deze zomer: een of twee dagen van natuurbeleven, waarnemen en schilderen op 22 augustus en 6 september 2020. Workshops “Kijken en Zien” met Irene Keyzer in haar atelier De Kapberg bij natuurgebied De Ruygeborg te Nieuwkoop. Irene, beeldend kunstenaar en cursist van fenocursussen, hield zich jaren intensief bezig met het fenomenologisch proces in combinatie met kunst maken.  In dit kader geeft zij regelmatig schilderworkshops.

Irene: “In mijn eigen beeldend werk is de visuele prikkel het uitgangspunt. Het brengt mij bij de beleving en verbinding met het landschap. Ik onderzoek momenteel het waarnemen met het schilderen volgens de benaderingswijze van de fenomenologie. Om zo bij de essentie van de werkelijkheid, in beeld weergegeven te komen."

Bij de workshops “Kijken en Zien” gaat het om het intensiveren van de waarneming. Abstract schilderen kan een hulp zijn om als het ware ‘door de zintuigen heen te breken’ tot de essentie van een landschap of een natuurfenomeen.

Na het waarnemen buiten, terug in het atelier, worden de opgenomen indrukken innerlijk herbeleefd en in proces gebracht. Zo kom je tot beeldtaal, karakteristieken, die je kunt uitdrukken in kleur, beweging, vorm, compositie enz. Ik begeleid bij dit artistieke proces waarbij je jouw individuele beleving tot uitdrukking brengt op het papier.

Fenomenologisch Waarnemen – Herfstcursus 2020

Fenomenologie beoefenen is werken aan een vernieuwing van ons waarnemen. Het kan een instrument worden om een levende relatie met de natuur aan te gaan. In elk jaargetijde, elke dag, elk uur wachten buiten de natuurverschijnselen. Ze vragen om gezien te worden, verinnerlijkt en begrepen met het hart. Dat werkt naar twee kanten, het geeft vreugde en voeding aan de ziel en betekenis aan de natuur.

We richten ons in komende herfstcursus op de wereld van de planten in haar vele hoedanigheden en zullen daarnaast met elkaar fenomenologische basisoefeningen doen. Voor de weken tussen de bijeenkomsten zijn er waarnemingsopdrachten om thuis mee verder te oefenen. Dit is de zesde fenomenologiecursus van Ger van de Ven en Wolter Bos. Ook nieuwe mensen kunnen inhaken.

De Fenomenologie-herfstcursus op vier zaterdagochtenden met Ger van de Ven en Wolter Bos: 12 september, 3 oktober, 7 november, 28 november.

zaterdag 12 september 09:45-13:00 uur Natuurgebied De Ruygeborg in Nieuwkoop

Aanmelden graag voor 31 augustus via:  Fenocursus@gmail.com Inlichtingen: Silfriede Bos, 06 14575731

NB: Het aantal plaatsen voor cursisten is beperkt.

Levensprocessen in de natuur - Ger van de Ven (2017-18-19)

Dit boek is in 1982 verschenen als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. De pagina's 10 tot en met 18 zijn door Ger van de Ven aanbevolen ter voorbereiding op de plantenwerkgroepen in het vierde en vijfde lesblok. Volgens Ger: "Mooi om te lezen in de trein op weg naar Zeist. Ook als je het niet meteen snapt, werkzaam is het wel!"

Ondertitel bij deze catalogus:

"De natuur leren kennen, beleven en hanteren. Met resultaten van de fenomenologische methode."

Uit het voorwoord van Jan Diek van Mansvelt:

"Het boek is door Jochen Bockemuhl samengesteld op basis van ruim twintig jaar werken aan het ontwikkelen van natuurwetenschappelijke methoden, waarmee de natuur als totaliteit van levende organismen te beschrijven en te herkennnen is. (...) De actieve lezer zal kunnen merken dat de ontwikkeling van deze natuurwetenschap nog niet 'af' is; zij is nog volop in beweging."

Levensprocessen_Planten_GvdV7sep19

Levensprocessen in de natuur door Jochen Bockemuhl (1982, pag. 10-18) ter voorbereiding op de plantenwerkgroepen in het vierde lesblok.
Zelf downloaden en opnemen in de ringband!