Zomerweek natuurwezens ontmoeten - Frankrijk

Van 26 tot 30 juli 2021 een week lang veel ervaren door elke dag verschillende waarnemingsoefeningen te doen. Zo komen we nader tot de natuurwezens die de natuur en ons voedsel bereiden. Daarnaast is er veel inhoud, die onze relatie met de natuur ingrijpend kan veranderen. De natuurwezens die al het groeien, bloeien en verwelken voor ons verzorgen vragen onze aandacht nu! Vroeger was dat anders! Vragen als “Wanneer zijn ze ontstaan?” en “Wat is onze taak naar hen toe?” gaan we niet uit de weg.

Met een decibellenmeter kan je geen lichtsterkte meten. Als je alleen een decibellenmeter hebt kan je makkelijk het meetbare licht ontkennen. Net zo min kan je met je gewone zintuigen spirituele realiteiten waarnemen. Er moeten dus andere zintuigen geschoold worden. Dat moet je tegenwoordig zelf willen én doen. Direct “achter” de fysieke wereld is er de laag van de Natuurwezens. Die willen we nader komen in deze week.

Zomerweek Natuurwezens ontmoeten 26 tot 30 juli 2021 Centrum La Genête, midden Frankrijk Informatie en aanmelding zie michielrietveld.nl  

Werken met vuurwezens in Delft - 7 en 8 augustus 2021

Weekendcursus van de Jaspisschool Delft met waarnemen, beleven en toepassen.

We werken een weekend per seizoen aan de verschillende groepen elementwezens, telkens achter een groep. Dit keer werken we aan de wezens van het vuur, de warmte. Daartoe beleef je eerst de werkingen van de warmtesoorten in jezelf, en dan gaan we werken aan de verschillende groepen van vuurwezens. Je leert ze waarnemen op je eigen manier, en kunt dit toepassen in je eigen leefomgeving.

Met elke waarneming die we opnemen door een van onze zintuigen, en bij alles wat we eten, nemen we niet alleen indrukken en substanties op, maar ook de wezens die deze veroorzaken. Deze worden genoemd de elementwezens, daar zij het zijn die de elementen vuur, lucht, water en aarde in al hun bewegen en verschijnselen sturen. Deze elementwezens zijn de oorspronkelijke gedachten van de engelenordes die elk een onderdeel van de natuur en de mens hebben uitgedacht.

Deze gedachten, elementwezens onderhouden nu deze elementen. Wanneer wij iets opnemen uit de omringende wereld, nemen we hen dus ook op. Daar dienen we ons mee uiteen te zetten. Bijvoorbeeld door een waargenomen verschijnsel te overdenken in zijn consequenties. We halen dan die wezens uit ons geheugen naar boven, en vervolgen hen als gedachte; we kunnen zo ons eigen oordeel vormen, waarmee we deze wezens ook omvormen.

In het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 augustus van 10 – 17 uur, Aart van der Leeuwlaan 12, Delft. Kosten:  € 150, – inclusief materialen. Reductie in overleg.
Aanmelding: tel. 06-40228769, email jaspisschool@gmail.com.

Cursus Dialoog met de natuur - Bastiaan Baan

Op zaterdag 16 oktober 2021 begeleidt Bastiaan Baan in de Stichtse Vrije School Zeist een themadag waarop we "met al onze zintuigen contact maken met de natuur en de essentie in de natuur" over: de verborgen aanwezigheid van Christus in de Natuur.

Deze dag staat op zichzelf én vindt tevens plaats als voorbereiding op een conferentie-weekend in mei 2022: De aarde, natuurwezens, de mens en de geestelijke wereld, hoe kunnen we samenwerken? Een weekend met Tanis Helliwell en Bastiaan Baan.

Tanis Helliwell is auteur van onder meer  "Een zomer met het kleine volkje". Ze woont in Vancouver, Canada. Zij is mede-oprichtster van het IIT, International Institute for Transformation, gevestigd in Calgary, Canada. Sinds 1976 werkt ze als consulente voor bedrijven, universiteiten en regeringsinstanties, zowel om gezonde organisaties te bewerkstelligen als om mensen te helpen hun persoonlijke en professionele mogelijkheden te ontwikkelen. Daarnaast reist zij de hele wereld rond om in cursussen en seminars mensen te helpen in hun spirituele ontwikkeling. Meer informatie: tanishelliwell.com

Preparaten in de BD-landbouw

Hertenblazen gevuld met duizendbladpreparaat.

Het preparatengebruik in de BD-landbouw ondersteunt alle levensprocessen in de wijde omgeving en werkt weldadig op alle natuurrijken: natuurwezens, planten, dieren en mensen.

De biologisch-dynamische preparaten zijn samengesteld uit plantaardige en dierlijke onderdelen. Wat de natuur niet als vanzelfsprekend samenvoegt, geeft de mens hier als iets totaal nieuws aan de aarde terug door koemest, bergkristal en geneesplanten een dierlijke omhulling te geven.

Rudolf Steiner wijst in de Landbouwcursus (1924) op de werking van de preparaten. Door deze bijzondere toepassing in de landbouw worden de grond en de planten gevoeliger voor kosmische invloeden. Er ontstaat een intensief contact met de wereld van de levenskrachten, wat maakt dat de plant zich vanzelfsprekender naar zijn eigen oerbeeld kan verwezenlijken. De aarde komt als het ware dichter bij de hemel.

De klassieke BD-preparaten bestaan uit twee spuitpreparaten en zes compostpreparaten. De spuitpreparaten - kiezel- en koemestpreparaat - worden over de gewassen of over het veld gespoten. De compostpreparaten - duizendblad-, kamille-, brandnetel-, eikenschors-, paardenbloem- en valeriaanpreparaat - worden bij het composteren van plantenafval of mest toegepast.

De meeste preparaten worden in het najaar gemaakt, waarna een rustperiode in de grond volgt tot het voorjaar. Hoornkiezel wordt in de zomer gemaakt. Het brandnetelpreparaat en het duizendbladpreparaat worden gedurende het hele jaar geprepareerd.

Vanuit landbouwkundige overwegingen verdient het de voorkeur om zelf preparaten te maken, dus ‘bedrijfseigen’ preparaten. Voor diegenen die hier niet voor kiezen en toch preparaten willen gebruiken is er de mogelijkheid  preparaten te bestellen bij De Beersche Hoeve. Ook zijn daar uitgangsmaterialen bestellen wanneer u zelf preparaten gaat maken.

(Bron: bdvereniging.nl)

Levensprocessen in de natuur - Ger van de Ven (2017-18-19)

Dit boek is in 1982 verschenen als catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling. De pagina's 10 tot en met 18 zijn door Ger van de Ven aanbevolen ter voorbereiding op de plantenwerkgroepen in het vierde en vijfde lesblok. 

Ondertitel bij deze catalogus:

"De natuur leren kennen, beleven en hanteren. Met resultaten van de fenomenologische methode."

Uit het voorwoord van Jan Diek van Mansvelt:

"Het boek is door Jochen Bockemuhl samengesteld op basis van ruim twintig jaar werken aan het ontwikkelen van natuurwetenschappelijke methoden, waarmee de natuur als totaliteit van levende organismen te beschrijven en te herkennnen is. (...) De actieve lezer zal kunnen merken dat de ontwikkeling van deze natuurwetenschap nog niet 'af' is; zij is nog volop in beweging."