Nederlandstalige websites

Dokter Mees, levenskunstenaar...

http://tomvangelder.antrovista.com/

Tom van Gelder heeft jarenlang fenomenologie- en biologielessen gegeven op de Warmonderhof. Zijn inzichten en lesmateriaal wil hij graag met een breder publiek delen. Je vindt hier waardevolle artikelen en beschouwingen, over waarnemen, fenomenologie, de zintuigen, dierkunde, embryologie, evolutie, menskunde en ook oefeningen. Vier publicaties zijn hier te downloaden. Onder de tab Service vind je ook vrijwel alle onderstaande links.

www.antrovista.com/leenmees/ 

"Leen Mees - Arts en levenskunstenaar" is de naam van een website met de intentie om het gehele oeuvre van Leen Mees te publiceren en zijn werk en zijn originele gedachten voor iedereen toegankelijk te maken. Hij was arts en denker, schrijver en voordrachtskunstenaar, inspirator en initiatiefnemer van vele ontwikkelingen in antroposofisch Nederland en daarbuiten.

Vrij te downloaden zijn inmiddels: Levende metalen; Dieren zijn wat mensen hebben; Geheimen van het skelet, vorm en metamorfose en de biografie: Don't say no, just say oh.

http://www.hbprojecten.nl/fritsjulius 

Deze website is gewijd aan het werk van Frits Julius onder de naam: "Op weg naar een nieuwe natuurwetenschap". De site is nog in ontwikkeling, bevat het begin van een bibliografie en publicatie van oorspronkelijke artikelen van zijn hand.

www.louisbolk.org/nl

Website van een onderzoeks- en adviesorganisatie in Driebergen. De systeembenadering (het werken vanuit samenhang), respect voor de integriteit van het leven en de participatieve opzet van het onderzoekswerk, staan centraal. Een belangrijke doelstelling is de bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Je vind er meer dan 1700 publicaties van medewerkers en oud-medewerkers met de mogelijkheid te zoeken per onderwerp.

Bijzonder is de Engelstalige serie “Bolk’s Compagnions”, speciaal voor studenten en werkers in het medische veld: publicaties te bestellen of te downloaden via www.bolkscompanions.com/

https://www.goedbodembeheer.nl/anders-kijken-naar-bodems

Op deze website van Goed bodembeheer heeft bodemkundige Jan Bokhorst een tab "Achtergronden" opgenomen met een fenomenologische benadering van bodems, bodem en stoffen, plant, dier en bodemontwikkeling.

www.antroposofie.nl/bibliotheek

met de zoekfunctie kom je in de bibliotheek van de Antrposofische Vereniging bij relevante boektitels onder Fenomenologie of Goetheanisme.

https://www.vok-archief.nl/artikelen-op-onderwerp.html 

 Archief van artikelen uit het tijdschrift Vrije Opvoedkunst (VOK vanaf 1933) met zoekfunctie. Onder meer tientallen artikelen over de exacte vakken. Aanbevolen zoektermen: Julius, Leen Mees, Romunde, Soesman.

www.steiner-pedagogie.nl

Online uitgeverij Paidos met veel publicaties vanuit een fenomenologische benadering ten behoeve van het Vrijeschool onderwijs, onder Paidos Uitgaven.

Je vind hier o.a. boeken en bundels met artikelen van de fenomenologen F. Julius, E.M. Kranich, H.Grohmann (biologie) en M.van Mackinson (chemie)

https://wiki.vrijescholen.nl/ 

De Startpagina vrijescholen oftewel de vrijeschool-afdeling van Wikiwijs. Speciaal voor vrijeschooldocenten. Hier staat inmiddels veel lesmateriaal op voor met name het periodeonderwijs natuur- en scheikunde en vele andere vakken. Het loont de moeite om er eens een kijkje te nemen.

http://www.inspirerendeverhalen.nl/de-kleine-prins-en-de-vos.html 

Jan Diek van Mansvelt verwijst in zijn gastcollege expliciet naar De Kleine Prins van  Antoine De Saint-Exupéry (1943). Met name de dialoog met het vosje is op te vatten als een poetische omschrijving van de kern van de fenomenologische methode. In deze link is deze dialoog weergegeven.

www.liesbethbisterbosch.org

Website van de Stichting “Een klaar zicht”  met artikelen en overzichten over de bewegingen van de hemellichamen vanuit een fenomenologische benadering. Er staan ook veel praktische tips in voor sterrenkunde lessen. Jaarlijks verschijnt er een sterren- en  planeten kalender, waarmee de bewegingen van zon, maan en de maan en de planeten ten opzichte van de horizon en ten opzichte van elkaar zeer goed te volgen zijn

De Kingfisher foundation heeft als doel de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van de Goetheanistische fenomenologische onderzoeksmethode. Met links naar eerder genoemde sites van Ton van Gelder en Bolk’s Compagnions en naar http://www.crystal-lab.nl/ over de biokristallisatiemethode.

www.denieuweboekerij.nl

Boekhandel met de mogelijkheid te kiezen op onderwerp en auteursnaam. Onder andere de volgende auteurs werken vanuit een antroposofisch-fenomenologische achtergrond: E.M. Kranich, A. Suchantke, F.Julius, L.Edwards en E.Kolisko

Er zijn uiteraard nog meer websites, maar de meeste kun je via de doorklikpunten van de bovenstaande websites vinden

 

Engels- en duitstalige websites

samenvattingen uit “Elementen der Naturwissenschaft”

www.science.goetheanum.org

Behalve een overzicht van alle activiteiten, vind je hier samenvattingen van artikelen uit het tijdschrift “Elementen der Naturwissenschaft” en een bibliographie met meer dan 3000 publicaties per onderwerp geordend. Verder kan je artikelen uit de “Physikerrundbrief” downloaden en zijn er links met andere onderzoeksinstituten in andere landen.

www.anthrobotanik.eu

Dit is de website van een werkgemeenschap van Goetheanistisch werkende botanici met veel artikelen o.a. uit Der Mercurstab, Lebendige Erde, Die Drei,  Elementen der Naturwissenschaft en Das Goetheanum. Een aantal zijn te downloaden. Verder enkele boeken (P. Schilperoord, J.A. Rispens). Ook een Opleidingsmogelijkheid in Goetheanistisch-anthroposophischer Naturwissenschaft en cursussen en seminars.

www.natureinstitute.org

Dit instituut is opgericht in 1998 in Ghent, New York, door o.a. Craig Holdrege en Steve Talbot. Hun tijdschrift: “In context”, bevat zeer waardevolle artikelen over hele verschillende onderwerpen. Ook het natuurwetenschappelijke werk van Goethe staat op hun website in een Engelse vertaling. Twee belangrijke boeken zijn: “Genetics and the manipulation of life. The Forgotten Factor of Context” (1996) en Beyond Biotechnology: The Barren Promise of genetic Engineering (2008).  Ze verzamelen ook gegevens over onbedoelde effecten van genetische manipulatie; waardevol materiaal t.b.v. de discussie op dit gebied.

www.goetheanscience.nl

Engelstalige website opgezet door Han de Vries met korte beschrijvingen van publicaties van Goethe en anderen. Twee uitvoerige artikelen zijn te downloaden

Er zijn uiteraard nog meer websites, maar de meeste kun je via de doorklikpunten van de bovenstaande websites vinden